องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]110
62 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง [ 22 เม.ย. 2563 ]107
63 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 22 เม.ย. 2563 ]144
64 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]122
65 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต [ 3 ม.ค. 2563 ]99
66 แผ่นพับ ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ม.ค. 2563 ]143
67 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]117
68 รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]629
69 ประกาศ เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สุงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2562 ]123
70 ประกาศผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในเขตพื้นที่ตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]106
71 ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]124
72 แผ่นพับ [ 2 ม.ค. 2562 ]110
73 การชำระภาษี [ 2 ม.ค. 2562 ]111
74 แนะนำการชำระภาษี [ 2 ม.ค. 2562 ]103
75 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]113
76 กำหนดในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]115
77 จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 2 เม.ย. 2561 ]119
78 การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน [ 23 มี.ค. 2561 ]132
79 คลังสมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.รอบเมือง [ 29 ม.ค. 2561 ]122
80 แผ่นพับ การแก้ปัญหาขยะด้วย 3R [ 18 ม.ค. 2561 ]109
 
|1|2|3หน้า 4|5