องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
  การจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำ...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการอบรมจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริ...[วันที่ 2023-12-21][ผู้อ่าน 50]
 
  การดำเนินการอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และคว...[วันที่ 2023-03-02][ผู้อ่าน 212]
 
  โครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพนักงานเจ้...[วันที่ 2023-02-07][ผู้อ่าน 149]
 
  กิจกรรมแจกถุงยังชีพช่วยเหลือคนพิการตาบอดที่ได้รับผ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 124]
 
  โครงการอาสาสมัครบริบาลตำบลรอบเมือง[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 73]
 
  กิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลรอ...[วันที่ 2022-09-27][ผู้อ่าน 77]
 
  การมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกั...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 1003]
 
  โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อตามฤ...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้อง...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขอ...[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 72]
 

หน้า 1|2|3|4