องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สถานที่ออกกำลังกาย ลานอเนกประสงค์ ลานกีฬาภายในตำบลรอบเมือง [ 7 มี.ค. 2565 ]28
42 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]207
43 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]33
44 ประกาศเรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 11 ม.ค. 2565 ]160
45 การประชุมสภาสมัยสามัญ 1/2565 วันที่ 6 มกราคม 65 [ 7 ม.ค. 2565 ]35
46 การประชุมสภา ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 65 [ 5 ม.ค. 2565 ]36
47 ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รอบเมือง) [ 20 ม.ค. 2564 ]201
48 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 11 ม.ค. 2564 ]164
49 รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]152
50 การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]169
51 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ธ.ค. 2563 ]165
52 เอกสารแนะนำภาษีป้าย [ 23 ธ.ค. 2563 ]134
53 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]124
54 ลดจำนวนภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]134
55 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]123
56 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]135
57 ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT [ 20 ก.ค. 2563 ]160
58 โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองขวางใน ม.2 บ้านตึกปืน [ 10 ก.ค. 2563 ]186
59 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]117
60 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียน 2563 (กรมธนารักษ์) [ 10 มิ.ย. 2563 ]122
 
|1|2หน้า 3|4|5