องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 16 ม.ค. 2566 ]56
22 รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 4 วันที่ 9 ธันวาคม 65 [ 12 ธ.ค. 2565 ]42
23 การขยายเวลาและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]80
24 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]76
25 การประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2565 วันที่ 6 ธันวาคม 65 [ 7 ธ.ค. 2565 ]38
26 โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการและวันทำงานนอกเวลาราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]30
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]49
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]46
29 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 [ 22 ส.ค. 2565 ]37
30 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]27
31 การประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2565 วันที่ 8 สิงหาคม 65 [ 9 ส.ค. 2565 ]31
32 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]231
33 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 มิ.ย. 2565 ]196
34 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-แมว [ 22 มิ.ย. 2565 ]25
35 รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 65 [ 16 มิ.ย. 2565 ]29
36 การประชุมสภาสมัยสามัญ 2/2565 วันที่ 10 มิถุนายน 65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]30
37 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]200
38 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]212
39 รายงานการประชุมสภา วิสามัญ 1 วันที่ 11 มีนาคม 65 รายงานการประชุมสภา [ 14 มี.ค. 2565 ]31
40 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1/2565 วันที่ 7 มีนาคม 65 [ 8 มี.ค. 2565 ]32
 
|1หน้า 2|3|4|5