องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


กิจกรรมแจกถุงยังชีพช่วยเหลือคนพิการตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ภาพถ่ายกิจกรรมแจกถุงยังชีพช่วยเหลือคนพิการตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลรอบเมือง จำนวน 2 ราย

2024-02-05
2023-12-21
2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23