องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


การมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากผ้า  และได้จัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง  รวมทั้งจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อให้ผู้นำชุมชนยืมใช้ในการคัดกรองประชาชนในพื้นที่  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านในการมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

2024-02-05
2023-12-21
2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23