องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19


ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงาน โดยพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งจังหวัด (kick off) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 และให้ดำเนินกิจกรรมทุกวันอังคารอย่างต่อเนื่องต่อไป

2023-03-02
2023-02-07
2022-11-11
2022-10-03
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-01
2022-08-11