องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


โครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในดำรงตนตามมาตรฐานจริยธรรม


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ นายสมดุลย์  พากเพียรศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หลังจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

2022-03-11
2022-02-01
2021-08-06
2021-01-20
2020-04-21
2020-04-21
2020-03-20
2020-03-20
2020-02-07
2019-06-07