องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


การมอบหน้ากากผ้าและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)


องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากผ้า  และได้จัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง  รวมทั้งจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อให้ผู้นำชุมชนยืมใช้ในการคัดกรองประชาชนในพื้นที่  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านในการมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

2022-03-11
2022-02-01
2021-08-06
2021-01-20
2020-04-21
2020-04-21
2020-03-20
2020-03-20
2020-02-07
2019-06-07