องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และคว...
  โครงการชี้แจงแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพนักงานเจ้...
  กิจกรรมแจกถุงยังชีพช่วยเหลือคนพิการตาบอดที่ได้รับผ...
 

 
inside ปรองดอง 7 นาที
 
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ถนนโคกกะจะ-บัวลาย หมู่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-3721-6908 / โทรสาร 0-3721-6908 ,0-3721-6918 ต่อ 16
E-mail: admin@robmuang.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign