องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ถนนโคกกะจะ-บัวลาย หมู่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ 0-3721-6908   โทรสาร 0-3721-6908 ,0-3721-6918 ต่อ 16

E-mail: admin@robmuang.go.th
Web Site : WWW.ROBMUANG.GO.TH
ติดต่อหมายเลขภายใน
  11 สำนักปลัด
12 กองคลัง
13 กองช่าง
 14 ส่งแฟกซ์

แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง