องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1) เดือน ตค.64-มี.ค.65

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1) เดือน ตค.64-มี.ค.65
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ