องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
งานร้องเรียน/ร้องทุกข์


รายงานการจัดการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการจัดการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)    เอกสารประกอบ รายงานการจัดการเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ