องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.robmuang.go.th

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19


ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงาน โดยพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งจังหวัด (kick off) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 และให้ดำเนินกิจกรรมทุกวันอังคารอย่างต่อเนื่องต่อไป

2022-03-11
2022-02-01
2021-08-06
2021-01-20
2020-04-21
2020-04-21
2020-03-20
2020-03-20
2020-02-07
2019-06-07