วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ในงาน ศพด.อบต.รอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 8,190 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนตร์ ทะเบียน กค 990 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจ้้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อไว้สำหรับจัดเลี้ยงในการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต.รอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อแคร่ไม้ไผ่ เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บน 3964 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง